ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ตำบลหนองสังข์อยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอนาแก มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1บ้านหนองสังข์ หมู่2 บ้านหนองสังข์ใต้ หมู่3 บ้านคำเม็ก หมู่4 บ้านหนองห้าง หมู่5 บ้านหนองกุง หมู่6 บ้านส้มป่อย หมู่7 บ้านหนองสังข์ หมู่8 บ้านหนองสังข์ หมุ่9 บ้านโพนแพง

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังยาง กิ่ง อ.วังยาง และ ต.นาเรียง อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านแก และ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,589 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,689 หลังคาเรือน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.วัดศรัทธาราม
2.วัดศรีจันทร์
3.วัดศรีเจริญสุข
3.วัดศรีสะอาด
4.วัดสระพังทอง
5.วัดสิงห์ทอง

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนหมู่บ้าน


     ไวน์ผลไม้

ผ้ามุก

    ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

     จักสานจากใยพลาสติก

แหล่งท่องเที่ยว วัดภูพานลานสาวคอยคำขวัญอำเภอนาแก

ทุ่งนากว้างใหญ่  แนวไพรภูพาน  เที่ยวดานสาวคอย 

ล่องลอยน้ำก่ำ  ถ้ำพระเวสงามตา  บูชาพระธาตุศรีคูณ  

Comment

Comment:

Tweet